ATPL

Airline Transport Pilot Licence
Licencja pilota transportu liniowego


Dowiedz się więcej…

Airline Transport Pilot Licence (Aeroplane)
Licencja liniowa – ATPL(A)

Dzięki obecnie obowiązującym przepisom JAR-FCL, regulującym tryb szkoleń lotniczych, osoby posiadające ważną licencje PPL(A) mogą uczestniczyć w szkoleniu teoretycznym do licencji liniowej ATPL(A).

Kurs teoretyczny obejmuje 650 godzin nauki z przedmiotów takich jak: budowa samolotu, nawigacja, zasady lotu, procedury operacyjne, itp. Kurs prowadzony jest metodą „distance learning” obejmuje 120 godzin wykładów oraz 530 godzin nauki własnej. Zajęcia odbywają się w trybie 8 zjazdów weekendowych. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, który uprawnia do przystąpienia do części praktycznej szkolenia do licencji zawodowej CPL(A) oraz uprawnienia do lotów wg wskazań przyrządów IR(A).

Komplet uzyskanych uprawnień: CPL(A) + IR(A) + ME(A) + zdany w ULC egzamin teoretyczny do ATPL stanowi tzw. licencję liniową zamrożoną, uprawniającą do pełnienia funkcji pierwszego oficera w załodze wieloosobowej.

Pełną licencję ATPL(A) uzyskuje się po wylataniu co najmniej 1 500 godzin, w tym 300 w IR(A), oraz 200 w załodze wieloosobowej.

Grzegorz Skomorowski

Nasze strony


Portal lotniczy

Źródło wiedzy o lotnictwie
od 2002 roku.

Zobacz

Sklep dla pilota

Słuchawki, mapy VFR, IFR, GPS, literatura lotnicza, gadżety.

Zobacz

Lotniska

Lotniska i lądowiska w Polsce
i okolicach.

Zobacz

Bezpieczeństwo

Baza zdarzeń lotniczych polskich statków powietrznych.

Zobacz

Produkty dedykowane dla szkoleń ATPL


Przejdź do sklepu…